Rots- en Watertraining - Groep 3-4-5

Rots- en Watertraining Groep 3-4-5
Er wordt gewerkt aan het leren stellen en respecteren van grenzen, het herkennen en benoemen van gevoelens en het vergroten van het zelfvertrouwen van uw kind.

Beschikbare momenten