Rots- en Watertraining - Groep 6-7-8

Rots- en Watertraining Groep 6-7-8

Rots- en Watertraining Groep 6-7-8

 Er wordt gewerkt aan het leren stellen en respecteren van grenzen, het herkennen en benoemen van gevoelens en het vergroten van het zelfvertrouwen van uw kind.